ORGANE DER GESSELSCHAFT

Marcin Giemza
Vorstandsvorsitzender 

PROKURIST

Ryszard Kubina
Prokurist

Tomasz Broda
Prokurist

Sławomir Połaczański
Prokurist

AUFSICHTSRAT

Tomasz Raszewski – Aufsichtsratsvorsitzender
Hanna Kosela – Sekretär des Aufsichtsrats
Grażyna Groszkowska – Aufsichtsratsmitglied
Tadeusz Łoś-Kamiński – Aufsichtsratsmitglied