ORGANE DER GESSELSCHAFT

Mariusz Taboła
Vorstandsvorsitzender 

PROKURIST

Ryszard Kubina
Prokurist

Tomasz Broda
Prokurist

Sławomir Połaczański
Prokurist

AUFSICHTSRAT

Tomasz Raszewski – Aufsichtsratsvorsitzender
Zbigniew Kajdanowski – Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Hanna Jażdżyk
– Sekretär des Aufsichtsrats
Tadeusz Łoś-Kamiński – Aufsichtsratsmitglied