Uwaga: Przetarg został unieważniony . Prosimy o zapoznanie się z nowym ogłoszeniem

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik nr1 do Formularza Oferty i Załączznik nr 3 do Umowy  wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do Formularza ofert orazZałącznik nr 3 do Umowy ZMIANA  

Załącznik nr 3 Umowa

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.01.2018.

Dodatkowe dokumenty do pobrania umieszczono na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl


Informujemy, że termin składania ofert upływa dnia 29.12.2017  godziny 14:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

informujemy, iż  na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl  umieszczono dodatkowe dokumenty do pobrania

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI – 1

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informujemy, że termin składania ofert upływa dnia 01.12.2017  godziny 14:00

Ogłoszenie z dnia 22.11.2017 – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

SIWZ z dnia 22.11.2017 – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO  24.11.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

SIWZ po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

W dniu  21.11.2017r o ogodz.8.00 Zamawiający ustala wizję lokalną

Miejsce spotkania:  Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12 – plac przed budynkiem A19  na terenie Zamawiającego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 3

PTYANIA I ODPOWIEDZI – 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 5

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 6

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 7

UWAGA DOKUMENTY DO POBRANIA

Przedmiar 136T14KS-01

Przedmiar 136T14KS-02

Informujemy, że termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017  godziny 14:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dokumentacja ZBR-3


Termin składania ofert upływa 13.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy- Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zakresie podzlecania Umowy zakupowej


UWAGA !

W DNIU DZISIEJSZYK ZOSTAŁY UMIESZCZONE DOPRECYZOWANE DOKUMENTY

Specyfikacja Techniczna z dnia 07.11.2017

Projekt umowy z dnia 07.11.2017

Załącznik nr 3 do umowy z dnia 07.11.2017

UWAGA !

informujemy, iż  w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2017 na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl  umieszczono dodatkowe dokumenty do pobrania –  SP4 konstrukcja stalowa

  • UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO             14.11.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie  – zmiana zaznaczona na czerwono

SIWZ po zmianie  – zmiana zaznaczona na czerwono 

DODATKOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

Mapka z terenami przekazanymi przez Inwestora dla Zamawiającego

AKTUALNA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

znajduje się pod adresem:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

w katalogu konstrukcje układu nawęglania

  • UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 31.10.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie  – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

SIWZ po zmianie  – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

 

Informujemy, że zmianie uległ Załącznik do Formularza Ofertowego

 Załącznik do Formularza Ofertowego po zmianie w formie edytowanej „Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi ” zmiany zaznaczone kolorem czerwonym

DODANE DOKUMENTY

Harmonogram montażu EN4

Harmonogram Dokumentacji Stalowej

Wstępna technologia montażu EN4

przedmiary budowlane

 

 

  • UWAGA !

Zmiana zapisów SIWZ z dnia 13.10.2017

SIWZ po zmianie zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

 

  • UWAGA !

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT :

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.10.2017  godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

KONCEPCJA WYKONANIA: 962

1720.1475.301

B1-16042

B1-160378

B1-160379

B1-160380

B1-160381

B1-160382

B1-160383

B1-160384

B1-160385

B1-160386

B1-160387

B1-160388

B1-160389

B1-160390

B1-160391

B1-160392

B1-160393

B1-160394

B1-160395

B1-160396

B1-160397

B1-160398

B1-160399

B1-160400

B1-160401

B1-160402

B1-160403

B1-160404

B1-160405

B1-160406

B1-160407

B1-160408

B1-160409

B1-160410

B1-160411

B1-160412

B1-160413

B1-160414

B1-160415

B1-160416

B1-160417

B1-160418

B1-160419

B1-160420

B1-160421

B1-160422

B1-160423

B1-160424

B1-160425

B1-160426

B1-160427 SP3 koncepcja Pale

B1-160428

B1-160429

B1-160430

B1-160431

B1-160432

B1-160433

B1-160434

B1-160435

B1-160436

B1-160437

B1-160438

B1-160439

B1-160440

B1-160441

B1-160442

B1-160443

B1-160444

B1-160445

B1-160446

B1-160447

B1-160448

B1-160449

B1-160450

B1-160451

B1-160452

B1-160453

B1-160454

B1-160455

W-962

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

04416_07UED30_B04-Estakada nawegla nr3_Konstr.stal.cz.1 rew.01

04416_07UED30_B08-Estakada nawęglania nr 3_Cz.arch-bud_cz.1

04416_07UED40_B04-Estakada nawegla nr 4_konstr.stal cz.1 rew.01

04416_07UED40_B08-Estakada nawęglania nr4_Cz.arch-bud_cz.1

04416_07UEF30_B04-Stacja przesypowa nr 4_konstr. stal cz 1 DWG

04416_07UEF30_B04-Stacja przesypowa nr 4_konstr. stal cz 1 PDF

04416_07UEF30_B08-Stacja przesypowa nr4_Cz.arch-bud_cz.1

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.10.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

SIWZ po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – w wersji edytowanej 

Załącznik do Formularza ofertowego w formie edytowanej 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DODANE 13.10.2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI -1

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI-3

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 5

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 6

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 8

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 9

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 10

POTANIA I ODPOWIEDZI – 11

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 12

PTYANIA I ODPOWIEDZI -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!  Nowy termin składania ofert upływa 31.08.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie ZMIANA TERMINU

SIWZ ZMIANA TERMINU

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy ZMIANA

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ  ZMIANA  z dnia 28.08.2017

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do UmowyTabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej wersja edytowalna ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do Umowy Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej  ZMIANA z dnia 28. 08. 2017

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja:

Koncepcja programowo-przestrzenna

B1-164446_01

B1-164447_02

B1-164448_01

E3-1210_02

E3-1225_01

M1-38688_01

M1-38689_01

M1-39106

S1-31386_01

Wykaz plików

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2017

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2017 i 23.08.2017


Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Zał nr 1 do Umowy i SIWZ -Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 1 do ST

Zał. nr 2 do ST

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ-wzór Umowy

Zał. nr 2 do Umowy-harmonogram rzeczowo Finansowy

Zał. nr 3 do Umowy-System przepustkowy

Zał nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ