Termin składania ofert do dnia: 26.05.2017 godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

Załącznik nr 3 do umowy – System przepustkowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE  ZMIANIE ULEGA GODZINA WIZJI LOKALNEJ  GODZINA 11:00

Zmiana godziny wizji lokalnej  – SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – wersja edytowana

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowywersja edytowana

 

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacji Technicznej ze zmianą w pkt. 1.4.3 p.pkt (4)

Zmieniony załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej ( mapka ).