Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.zmiana terminu składania ofert

SIWZ  zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ..

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6do SIWZ.

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi z dnia 3.04.2019.

Dokumentacja Zamawiającego:


Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.zmiana terminu składania ofert

SIWZ  zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6do SIWZ

Dokumentacja Zamawiającego:

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.04.2019.

Pytania i odpowiedzi z dnia29.04.2019.


Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna z dnia 20.03.2019 – zmieniona

Załącznik nr 2 do umowy z dnia 20.03.2019 – zmieniony

Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 20.03.2019 – zmieniony

Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 20.03.2019 – zmieniony 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeni Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapis dotyczący Aukcji Elektronicznej 

 

 


PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6do SIWZ

Dokumentacja Zamawiającego:

 

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/?dir=Dokumentacja%20do%20postepowania%206364

 

 


Uwaga zostały zmienione dokumenty!!!

Uwaga Zamawiający organizuje wizję lokalną- szczegóły poniżej

Wizja lokalna odbędzie się w dn. 14.03.2019r. o godz. 8.00

Miejsce spotkania: parking przy bramie głównej KWB Turów

Przedstawiciel Zamawiającego organizujący wizję lokalną:  Arkadiusz Alber,  tel. 885 117 810.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r.o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ  zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ wraz załącznikami  zmiana

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Obmiar

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dn. 11.03.2019 .

pytania i odpowiedzi z dn. 14.03.2019.

 


Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do Umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2019

pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.03.2019


Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

ST_A_P i Sz

ST_Instrukcja_SP

ST_Zasady

Powierzania Instrukcja_18127A

Załącznik nr 2 do SIWZ  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Zestawienie materiałów cz.2

Zestawienie materiałów cz.1

Dokumenty do pobrania

Zestawienie materiałów cz.1 – zmiana z dnia 08.03.2019r –   

W zestawieniu materiałów dostarczanych przez Zamawiającego wykreślono nr poz 28  („Zbiornik betonowy wykonany na budowie (prostokątny) o wymiarach 4,6×2,5m według dokumentacji zamiennej”) co oznacza, że Zamawiający nie dostarcza prefabrykatu  studni S8, a Wykonawca powinien wykonać ją jako monolityczną żelbetową konstrukcję wylewaną na mokro na budowie na podstawie dokumentacji zamiennej zgodnie z punktem 1.7.6 Specyfikacji Technicznej.