Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

PFU

Zał. nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej 

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

Dokumenty do pobrania

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/?dir=GS%209076

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2019.

 


Postępowanie zakupowe TK/ 9330/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 


UWAGA !

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2018 o godzinie 14.00

Ogłoszenie

SIWZ

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2018 o godzinie 14.00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załacznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Dokumentacja Zamawiającego:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/?dir=Dokumentacja%20wykonawcza%20zamawiajacego%20Izolacja

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO – NA_522_02 08 2019