Przetarg został unieważniony

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. godzina 14:00

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Rewizja 01 do SIWZ

zał. 1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ

zał. 3 do SIWZ

zał. 4 do SIWZ

zał. 5 do SIWZ

zał. 6 do SIWZ

zał. 7 do SIWZ

zał. 2 do Umowy

zał. 1 do ST

Pytania i odpowiedzi część 1

Pytania i odpowiedzi część 2

Pytania i odpowiedzi część 3

Dokumenty do pobrania:

Q1QHA00yyyyy_05_M1TI032pl

TI032pl

Q1QHA00yyyyy_04_M1

przekrój maszynowni

Krzywe sprawności 181395_16_02