Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

ST_A_P i Sz

ST_Instrukcja_SP

ST_Zasady

Powierzania Instrukcja_18127A

Załącznik nr 2 do SIWZ  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Zestawienie materiałów cz.2

Zestawienie materiałów cz.1

Dokumenty do pobrania

Zestawienie materiałów cz.1 – zmiana z dnia 08.03.2019r –   

W zestawieniu materiałów dostarczanych przez Zamawiającego wykreślono nr poz 28  („Zbiornik betonowy wykonany na budowie (prostokątny) o wymiarach 4,6×2,5m według dokumentacji zamiennej”) co oznacza, że Zamawiający nie dostarcza prefabrykatu  studni S8, a Wykonawca powinien wykonać ją jako monolityczną żelbetową konstrukcję wylewaną na mokro na budowie na podstawie dokumentacji zamiennej zgodnie z punktem 1.7.6 Specyfikacji Technicznej.