Termin składania ofert upływa dnia: 29.01.2020r., godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

1 Ogłoszenie

2 SIWZ

3_Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

4_Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz

4_Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz

5_Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy

6_Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie

6_Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie

7_Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz prac

7_Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz prac

8_Załącznik nr 6 do SIWZ Zapisy o aukcji

9_Załącznik nr 7 do SIWZ Potwierdzenie oferty