INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA

Informacja o anulowaniu postępowania

 

Termin składania ofert upływa dnia: 30.05.2016r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie oferty złożonej w aukcji elektronicznej