Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!  Nowy termin składania ofert upływa 31.08.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie ZMIANA TERMINU

SIWZ ZMIANA TERMINU

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy ZMIANA

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ  ZMIANA  z dnia 28.08.2017

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do UmowyTabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej wersja edytowalna ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do Umowy Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej  ZMIANA z dnia 28. 08. 2017

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja:

Koncepcja programowo-przestrzenna

B1-164446_01

B1-164447_02

B1-164448_01

E3-1210_02

E3-1225_01

M1-38688_01

M1-38689_01

M1-39106

S1-31386_01

Wykaz plików

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2017

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2017 i 23.08.2017


Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Zał nr 1 do Umowy i SIWZ -Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 1 do ST

Zał. nr 2 do ST

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ-wzór Umowy

Zał. nr 2 do Umowy-harmonogram rzeczowo Finansowy

Zał. nr 3 do Umowy-System przepustkowy

Zał nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ


Termin składania ofert do dnia: 26.05.2017 godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

Załącznik nr 3 do umowy – System przepustkowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE  ZMIANIE ULEGA GODZINA WIZJI LOKALNEJ  GODZINA 11:00

Zmiana godziny wizji lokalnej  – SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – wersja edytowana

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowywersja edytowana

 

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacji Technicznej ze zmianą w pkt. 1.4.3 p.pkt (4)

Zmieniony załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej ( mapka ).

 

 

 

 

 

 


Termin składania ofert do dnia 10.04.2017r., godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt Umowy

Załącznik nr 6 – Aukcja Elektroniczna

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie


Termin składania ofert do dnia 27.03.2017r.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy –  zmiana w  § 5 dopisano ust.7

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

RYS. CZ. 1

RYS.CZ.2

RYS.CZ.3

RYS.CZ.4a

RYS.CZ.4b

RYS.CZ.5

 

 

 

 

 


Termin składania ofert upływa dnia: 03.03.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik do Specyfikacji

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa:

07UED40yyyyy_001_B04_00

07UED40yyyyy_002_B04_00

07UED40yyyyy_003_B04_00

07UED40yyyyy_004_B04_00

07UED40yyyyy_005_B04_00

07UED40yyyyy_006_B04_00

07UED40yyyyy_007_B04_00

07UED40yyyyy_008_B04_00

07UED40yyyyy_009_B04_00

07UED40yyyyy_010_B04_00

07UED40yyyyy_011_B04_00

07UED40yyyyy_012_B04_00

07UED40yyyyy_013_B04_00

07UED40yyyyy_014_B04_00

07UED40yyyyy_015_B04_00

07UED40yyyyy_016_B04_00

04416_07UED40_B04_00_Opis_techniczny

 


INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA

Informacja o anulowaniu postępowania

 

Termin składania ofert upływa dnia: 30.05.2016r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie oferty złożonej w aukcji elektronicznej

1 7 8 9