Termin składania ofert upływa: 10.03.2021 r.

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

zał. 1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ

zał. 3 do SIWZ

zał. 4 do SIWZ

zał. 5 do SIWZ

zał. 6 do SIWZ

zał. 7 do SIWZ

zał. 2 do Umowy

Q1QHA00yyyyy_04_M1

Q1QHA00yyyyy_05_M1

Q1UMA_

TI032pl

Krzywe sprawności 181395_16_02

przekrój maszynowni


 Uwaga zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2021 r. do godziny 10.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.  

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 


Przetarg został unieważniony

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. godzina 14:00

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Rewizja 01 do SIWZ

zał. 1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ

zał. 3 do SIWZ

zał. 4 do SIWZ

zał. 5 do SIWZ

zał. 6 do SIWZ

zał. 7 do SIWZ

zał. 2 do Umowy

zał. 1 do ST

Pytania i odpowiedzi część 1

Pytania i odpowiedzi część 2

Pytania i odpowiedzi część 3

Dokumenty do pobrania:

Q1QHA00yyyyy_05_M1TI032pl

TI032pl

Q1QHA00yyyyy_04_M1

przekrój maszynowni

Krzywe sprawności 181395_16_02


UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 22.01.2021 r o godzinie 14:00

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

 

Termin składania ofert upływa 18.01.2021 r. o godzinie 12:00

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

zał 1 do SIWZ – ZMIANA (rewizja 01)

zał 1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ – ZMIANA

zał. 3 do SIWZ – ZMIANA

zał 4 do SIWZ

zał. 4 do SIWZ – rewizja 01

zał 5 do SIWZ

zał 6 do SIWZ

zał 7 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi część 1 dot. umowy

Pytania i odpowiedzi część 2 dot. umowy

Pytania i odpowiedzi część 3 techniczna

Pytania i odpowiedzi część 4 dot.umowy

 

 


Świadczenie usługi  w zakresie  przeglądów technicznych, napraw mechanicznych, elektrycznych i AKPiA  dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 14.00

Oferty należy przesłać na adres przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ. Projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ