Termin składania ofert upływa 19.02.2018 r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy

Załącznik nr 2

Zestawienie jednostkowych nakładów robocizny

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Uwaga zmiana terminu składania ofert! Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018 r. o godzinie 14.00.

Uwaga Zamawiający informuje o organizacji wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.02.2018 r. o godz. 9.00 . Miejsce zbiórki: PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Turów ul. Młodych Energetyków 12-  przed bramą główna  Elektrowni Turów.

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. zmiana

SIWZ  zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ  zmiana

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone: http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/Dokumentacja%20i%20specyfikacja%20do%20wniosku%203640/dokumentacja_techniczna%20wymiennik.7z

pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018r.


Uwaga zmiana terminu składania ofert! Termin składania ofert upływa 20.02.2018 r. o godzinie 14.00.

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE zmiana

SIWZ zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy zmiana

Specyfikacja Techniczna z dnia 8 02 2018 wersja z komentarzami do zmian

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza oferty i Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty do pobrania umieszczono na stronie http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/  Uwaga!- uaktualniona dokumentacja z dnia 14.02.2018 r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.02.2018.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018 zestaw II.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.02.2018

Pytania i odpowiedzi 16.02.2018 cz. II


Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Termin składania ofert upływa 01.02.2018r. o godz. 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy  zmiana:  w pkt 1.4.11 lit. a tiret 5 oraz w pkt 1.4.2.1. lit h- ZMIANY OZNACZONE NA CZERWONO

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr1 do Formularza Oferty i Załącznik nr 3 do Umowy  -wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Umowa

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4

Załącznik nr5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Dodatkowe dokumenty do pobrania umieszczono na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2018.

 


Uwaga termin składania ofert został zmieniony!

Termin składania ofert upływa 19.01.2018r. o godz. 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. nowy termin

SIWZ  nowy termin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr5 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2018 r.


 Uwaga: Przetarg został unieważniony . Prosimy o zapoznanie się z nowym ogłoszeniem

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik nr1 do Formularza Oferty i Załączznik nr 3 do Umowy  wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do Formularza ofert orazZałącznik nr 3 do Umowy ZMIANA  

Załącznik nr 3 Umowa

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.01.2018.

Dodatkowe dokumenty do pobrania umieszczono na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl


Informujemy, że termin składania ofert upływa dnia 29.12.2017  godziny 14:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

informujemy, iż  na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl  umieszczono dodatkowe dokumenty do pobrania

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI – 1