Termin składania ofert do dnia 10.04.2017r., godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt Umowy

Załącznik nr 6 – Aukcja Elektroniczna

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie


Termin składania ofert do dnia 11.04.2017r. do godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Aukcja Elektroniczna

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie

 

 

 

 


Termin składania ofert do dnia 27.03.2017r.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy –  zmiana w  § 5 dopisano ust.7

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

RYS. CZ. 1

RYS.CZ.2

RYS.CZ.3

RYS.CZ.4a

RYS.CZ.4b

RYS.CZ.5

 

 

 

 

 


Termin składania ofert upływa dnia: 03.03.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik do Specyfikacji

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa:

07UED40yyyyy_001_B04_00

07UED40yyyyy_002_B04_00

07UED40yyyyy_003_B04_00

07UED40yyyyy_004_B04_00

07UED40yyyyy_005_B04_00

07UED40yyyyy_006_B04_00

07UED40yyyyy_007_B04_00

07UED40yyyyy_008_B04_00

07UED40yyyyy_009_B04_00

07UED40yyyyy_010_B04_00

07UED40yyyyy_011_B04_00

07UED40yyyyy_012_B04_00

07UED40yyyyy_013_B04_00

07UED40yyyyy_014_B04_00

07UED40yyyyy_015_B04_00

07UED40yyyyy_016_B04_00

04416_07UED40_B04_00_Opis_techniczny