Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Zał nr 1 do Umowy i SIWZ -Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 1 do ST

Zał. nr 2 do ST

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ-wzór Umowy

Zał. nr 2 do Umowy-harmonogram rzeczowo Finansowy

Zał. nr 3 do Umowy-System przepustkowy

Zał nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ


Termin składania ofert do dnia: 26.05.2017 godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

Załącznik nr 3 do umowy – System przepustkowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE  ZMIANIE ULEGA GODZINA WIZJI LOKALNEJ  GODZINA 11:00

Zmiana godziny wizji lokalnej  – SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – wersja edytowana

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowywersja edytowana

 

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacji Technicznej ze zmianą w pkt. 1.4.3 p.pkt (4)

Zmieniony załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej ( mapka ).

 

 

 

 

 

 


Termin składania ofert do dnia 11.04.2017r. do godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Aukcja Elektroniczna

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie

 

 

 

 


Termin składania ofert do dnia 27.03.2017r.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy –  zmiana w  § 5 dopisano ust.7

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

RYS. CZ. 1

RYS.CZ.2

RYS.CZ.3

RYS.CZ.4a

RYS.CZ.4b

RYS.CZ.5

 

 

 

 

 


Termin składania ofert upływa dnia: 03.03.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik do Specyfikacji

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa:

07UED40yyyyy_001_B04_00

07UED40yyyyy_002_B04_00

07UED40yyyyy_003_B04_00

07UED40yyyyy_004_B04_00

07UED40yyyyy_005_B04_00

07UED40yyyyy_006_B04_00

07UED40yyyyy_007_B04_00

07UED40yyyyy_008_B04_00

07UED40yyyyy_009_B04_00

07UED40yyyyy_010_B04_00

07UED40yyyyy_011_B04_00

07UED40yyyyy_012_B04_00

07UED40yyyyy_013_B04_00

07UED40yyyyy_014_B04_00

07UED40yyyyy_015_B04_00

07UED40yyyyy_016_B04_00

04416_07UED40_B04_00_Opis_techniczny