PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6do SIWZ

Dokumentacja Zamawiającego:

 

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/?dir=Dokumentacja%20do%20postepowania%206364

 

 


Uwaga zostały zmienione dokumenty!!!

Uwaga Zamawiający organizuje wizję lokalną- szczegóły poniżej

Wizja lokalna odbędzie się w dn. 14.03.2019r. o godz. 8.00

Miejsce spotkania: parking przy bramie głównej KWB Turów

Przedstawiciel Zamawiającego organizujący wizję lokalną:  Arkadiusz Alber,  tel. 885 117 810.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r.o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ  zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ wraz załącznikami  zmiana

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Obmiar

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dn. 11.03.2019 .

pytania i odpowiedzi z dn. 14.03.2019.

 


Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do Umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2019

pytania i odpowiedzi z dnia 26.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.03.2019


Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

ST_A_P i Sz

ST_Instrukcja_SP

ST_Zasady

Powierzania Instrukcja_18127A

Załącznik nr 2 do SIWZ  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna

Zestawienie materiałów cz.2

Zestawienie materiałów cz.1

Dokumenty do pobrania

Zestawienie materiałów cz.1 – zmiana z dnia 08.03.2019r –   

W zestawieniu materiałów dostarczanych przez Zamawiającego wykreślono nr poz 28  („Zbiornik betonowy wykonany na budowie (prostokątny) o wymiarach 4,6×2,5m według dokumentacji zamiennej”) co oznacza, że Zamawiający nie dostarcza prefabrykatu  studni S8, a Wykonawca powinien wykonać ją jako monolityczną żelbetową konstrukcję wylewaną na mokro na budowie na podstawie dokumentacji zamiennej zgodnie z punktem 1.7.6 Specyfikacji Technicznej.


 Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2019r. o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Tabela cen jednostkowych

Tabela cen jednostkowych – zablokowana v1

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dokumentacja Zamawiającego:

 http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/?dir=Dostawa%20skrzynek%20elektrycznych

 Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dn. 06.03.2019

pytania i odpowiedzi z dn. 27.02.2019

 

 

 


Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2019r. o godzinie 24.00.

Oferty można składać również na e-mail zgodnie z SIWZ

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNNIONY!!!

Uwaga nowy przetarg!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2018r. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6do SIWZ

Dokumentacja Zamawiającego:

07UEF20yyyyy_001_B11

07UEF20yyyyy_002_B11

07UEF20yyyyy_003_B11

07UEF20yyyyy_004_B11

07UEF20yyyyy_005_B11

07UEF20yyyyy_006_B11

07UEF20yyyyy_007_B11

07UEF20yyyyy_008_B11

07UEF20yyyyy_009_B11

07UEF20yyyyy_010_B11

04416_07UEF20_B11_Opis techniczny

07UEF30yyyyy_001_B13

07UEF30yyyyy_002_B13

07UEF30yyyyy_003_B13

07UEF30yyyyy_004_B13

07UEF30yyyyy_005_B13

07UEF30yyyyy_006_B13

07UEF30yyyyy_007_B13

07UEF30yyyyy_009_B13

07UEF30yyyyy_008_B13

07UEF20yyyyy_009_B11

04416_07UEF30_B13_Opis techniczny

07UEG00yyyyy_001_B08

07UEG00yyyyy_002_B08

07UEG00yyyyy_003_B08

07UEG00yyyyy_004_B08

07UEG00yyyyy_005_B08

07UEG00yyyyy_006_B08

07UEG00yyyyy_007_B08

07UEG00yyyyy_008_B08

07UEG00yyyyy_009_B08

07UEG00yyyyy_010_B08

07UEG00yyyyy_011_B08

07UEG00yyyyy_012_B08

07UEG00yyyyy_013_B08

07UEG00yyyyy_014_B08

04416_07UEG00_B08_Opis techniczny

 


Uwaga nowy termin składania ofert!!!

Termin składania ofert upływa 06.02.2019r. o godz.14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM uwaga zmiana terminu

SIWZ. uwaga zmiana terminu

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6do SIWZ.

Pozostała dokumentacja:

Dokumentacja Zamawiającego


Przetarg został unieważniony

Termin składania ofert upływa w dniu; 11.12.2018r. o godz.14.00.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6do SIWZ.

Pozostałe dokumenty:

Dokumentacja Zamawiającego


Przetarg został unieważniony!!! Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego przetargu!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2018 r. o godz.14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6do SIWZ.

Dokumentacja:

Dokumentacja Zamawiającego