Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.


Uwaga przetarg został unieważniony!

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018r. , o godz.14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ

:

 

 

 

 

 

 


Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018r. o godz.14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ -Projekt Umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumentacja:

07BFT00yyyyy_001_E01

04416_07BFT00_E01 – Opis techniczny

04416_07BFT00_E01 – Załącznik nr2

04416_07BFT00_E01 – Załącznik nr1

 


Uwaga przetarg został unieważniony ! Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym przetargu.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2018r. o godz. 14-tej

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.


Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018r. o godzinie 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

1. Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja techniczna:

Rysunek założeniowy dla schodów spiralnych

Rysunek założeniowy dla schodów spiralnych 1

Rysunek założeniowy dla schodów spiralnych 2

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

 


Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2018r. o godz.14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE  zmiana

SIWZ  zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2

Załącznik do Formularza oferty  zmiana

Załącznik nr 3 zmiana z dnia 11.05.2018.

Załącznik nr 2. do Umowy pdf

Załącznik nr 3 do Umowy  zmiana

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.04.2018.

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.05.2018.