Uwaga

Nowy termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31.10. 2018r. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.   zmiana terminu składania ofert

SIWZ.     zmiana terminu składania ofert 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dokumentacja:

ZSS-40 ,stopa A, LP4

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO – NA_160_20.09.2018

04416_07UEG00_N01_Opis techniczny

07UEG00_001_N01


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin  składania ofert upływa w dniu 19.10.2018r o godz. 14:00.

Ogłoszenie po zmianie

SIWZ po zmianie

Dodatkowe dokumenty do pobrania

” KRUSZARKI”

162-xxxxx.xxxxx-RA.001.02

Kruszarka I-go st. kruszenia

Kruszarka II-go st.kruszenia

Wymagania producenta

Uwaga nowy przetarg !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2018r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna  po zmianie

Załącznik nr 2 do SIWZ

 Załącznik nr 1 do formularza  ofertowego  – nowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone  – nastąpiła korekta dokumentów

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Pytania Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi


Przetarg unieważniony

Uwaga nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2018r. o godz. 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.  Uwaga zmiana.

SIWZ. Uwaga zmiana.

Załącznik nr 1 do SIWZ..

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 28.06.2018.

pytania i odpowiedzi z dnia 09.10.2018


Termin składania ofert upływa 21.09.2018r. o godzinie 14:00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁASZENIE O ZAMÓWIENIE NIEPUBLICZNE 

SIWZ  korekta zapisu str. 5

Specyfikacja Techniczna

Program Funkcjonalno-Użytkowy_Wytwornica pary

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ –  PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dn.20.09.2018.

 

 


PRZETAGR ZOSTAŁ UNIEWAŻNIOY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi  z dnia 26.09.2018

Pytania Odpowiedzi z dnia 24.09.2018r

SIWZ z dnia 24.09.2018r – uwaga zmiana

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

 Uwaga zmiana terminu składania ofert !Termin składania ofert upływa 27.09.2018r. o godzinie 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie  uwaga zmiana

SIWZ z dnia19.09.2018..-uwaga zmiana

Projekt Umowy

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ uwaga zmiana

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5do Umowy. uwaga zmiana

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7do SIWZ.

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i Odpowiedzi

pytania z dnia 19.09.2018.

pytania z dnia 18.09.2018.

Zamawiający ustala wizję lokalną w dniu 17.09.2018r o godz. 1100

Miejsce spotkania; Bogatynia ul. Młodych Energetyków 12

Brama Główna –Elektrownia Turów – Biuro Przepustek

Oferenci chcący wziąć udział w wizji lokalnej powinni najpóźniej do dnia 13.09.2018r do godziny 1430 przesłać następujące informację:

Imię Nazwisko osoby/osób biorących udział w wizji lokalnej oraz nazwę firmy.

Kopia Kopia Załącznik nr1do formularza oferty TCJ v1 z dnia 19 09 2018  uwaga zmiana

Pytania i Odpowiedzi 2

 


Uwaga nowy przetarg !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2018r. o godz.14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ -Projekt Umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja:

07BFT00yyyyy_001_E01

04416_07BFT00_E01 – Opis techniczny

04416_07BFT00_E01 – Załącznik nr2

04416_07BFT00_E01 – Załącznik nr1

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 03.09.2018r cz II.

pytania i odpowiedzi z dnia 03.09.2018r.

pytania i odpowiedzi z dn. 10.09.2018

pytania i odpowiedzi z dn. 14.09.2018

pytania i odpowiedzi z dn. 24.09.2018

pytania i odpowiedzi z dn. 26.09.2018


Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.