Termin składania ofert upływa 13.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy- Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zakresie podzlecania Umowy zakupowej


UWAGA !

W DNIU DZISIEJSZYK ZOSTAŁY UMIESZCZONE DOPRECYZOWANE DOKUMENTY

Specyfikacja Techniczna z dnia 07.11.2017

Projekt umowy z dnia 07.11.2017

Załącznik nr 3 do umowy z dnia 07.11.2017

UWAGA !

informujemy, iż  w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2017 na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl  umieszczono dodatkowe dokumenty do pobrania –  SP4 konstrukcja stalowa

  • UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO             14.11.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie  – zmiana zaznaczona na czerwono

SIWZ po zmianie  – zmiana zaznaczona na czerwono 

DODATKOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

Mapka z terenami przekazanymi przez Inwestora dla Zamawiającego

AKTUALNA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

znajduje się pod adresem:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

w katalogu konstrukcje układu nawęglania

  • UWAGA !      ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 31.10.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie  – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

SIWZ po zmianie  – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

 

Informujemy, że zmianie uległ Załącznik do Formularza Ofertowego

 Załącznik do Formularza Ofertowego po zmianie w formie edytowanej „Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi ” zmiany zaznaczone kolorem czerwonym

DODANE DOKUMENTY

Harmonogram montażu EN4

Harmonogram Dokumentacji Stalowej

Wstępna technologia montażu EN4

przedmiary budowlane

 

 

  • UWAGA !

Zmiana zapisów SIWZ z dnia 13.10.2017

SIWZ po zmianie zmiana zaznaczona kolorem czerwonym

 

  • UWAGA !

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT :

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.10.2017  godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

KONCEPCJA WYKONANIA: 962

1720.1475.301

B1-16042

B1-160378

B1-160379

B1-160380

B1-160381

B1-160382

B1-160383

B1-160384

B1-160385

B1-160386

B1-160387

B1-160388

B1-160389

B1-160390

B1-160391

B1-160392

B1-160393

B1-160394

B1-160395

B1-160396

B1-160397

B1-160398

B1-160399

B1-160400

B1-160401

B1-160402

B1-160403

B1-160404

B1-160405

B1-160406

B1-160407

B1-160408

B1-160409

B1-160410

B1-160411

B1-160412

B1-160413

B1-160414

B1-160415

B1-160416

B1-160417

B1-160418

B1-160419

B1-160420

B1-160421

B1-160422

B1-160423

B1-160424

B1-160425

B1-160426

B1-160427 SP3 koncepcja Pale

B1-160428

B1-160429

B1-160430

B1-160431

B1-160432

B1-160433

B1-160434

B1-160435

B1-160436

B1-160437

B1-160438

B1-160439

B1-160440

B1-160441

B1-160442

B1-160443

B1-160444

B1-160445

B1-160446

B1-160447

B1-160448

B1-160449

B1-160450

B1-160451

B1-160452

B1-160453

B1-160454

B1-160455

W-962

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

04416_07UED30_B04-Estakada nawegla nr3_Konstr.stal.cz.1 rew.01

04416_07UED30_B08-Estakada nawęglania nr 3_Cz.arch-bud_cz.1

04416_07UED40_B04-Estakada nawegla nr 4_konstr.stal cz.1 rew.01

04416_07UED40_B08-Estakada nawęglania nr4_Cz.arch-bud_cz.1

04416_07UEF30_B04-Stacja przesypowa nr 4_konstr. stal cz 1 DWG

04416_07UEF30_B04-Stacja przesypowa nr 4_konstr. stal cz 1 PDF

04416_07UEF30_B08-Stacja przesypowa nr4_Cz.arch-bud_cz.1

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO 19.10.2017 GODZINA 14:00

Ogłoszenie po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

SIWZ po zmianie – zmiana zaznaczona kolorem czerwonym 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – w wersji edytowanej 

Załącznik do Formularza ofertowego w formie edytowanej 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DODANE 13.10.2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI -1

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI-3

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 5

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 6

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 8

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 9

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 10

POTANIA I ODPOWIEDZI – 11

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 12

PTYANIA I ODPOWIEDZI -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!  Nowy termin składania ofert upływa 31.08.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie ZMIANA TERMINU

SIWZ ZMIANA TERMINU

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy ZMIANA

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ  ZMIANA  z dnia 28.08.2017

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do UmowyTabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej wersja edytowalna ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do Umowy Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej  ZMIANA z dnia 28. 08. 2017

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja:

Koncepcja programowo-przestrzenna

B1-164446_01

B1-164447_02

B1-164448_01

E3-1210_02

E3-1225_01

M1-38688_01

M1-38689_01

M1-39106

S1-31386_01

Wykaz plików

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2017

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2017 i 23.08.2017


Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2017. o godz. 14.00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

SIWZ

Zał nr 1 do Umowy i SIWZ -Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 1 do ST

Zał. nr 2 do ST

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ-wzór Umowy

Zał. nr 2 do Umowy-harmonogram rzeczowo Finansowy

Zał. nr 3 do Umowy-System przepustkowy

Zał nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ


Termin składania ofert do dnia: 26.05.2017 godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy oraz SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

Załącznik nr 3 do umowy – System przepustkowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMUJEMY, ŻE  ZMIANIE ULEGA GODZINA WIZJI LOKALNEJ  GODZINA 11:00

Zmiana godziny wizji lokalnej  – SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – wersja edytowana

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowywersja edytowana

 

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacji Technicznej ze zmianą w pkt. 1.4.3 p.pkt (4)

Zmieniony załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej ( mapka ).

 

 

 

 

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania ID751/EZM/1362/17

 

Termin składania ofert do dnia 11.04.2017r. do godz. 14:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Aukcja Elektroniczna

Załącznik nr 7 – Potwierdzenie

 

 

 

 


Termin składania ofert do dnia 27.03.2017r.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy –  zmiana w  § 5 dopisano ust.7

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

RYS. CZ. 1

RYS.CZ.2

RYS.CZ.3

RYS.CZ.4a

RYS.CZ.4b

RYS.CZ.5

 

 

 

 

 


Termin składania ofert upływa dnia: 03.03.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik do Specyfikacji

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dokumentacja projektowa:

07UED40yyyyy_001_B04_00

07UED40yyyyy_002_B04_00

07UED40yyyyy_003_B04_00

07UED40yyyyy_004_B04_00

07UED40yyyyy_005_B04_00

07UED40yyyyy_006_B04_00

07UED40yyyyy_007_B04_00

07UED40yyyyy_008_B04_00

07UED40yyyyy_009_B04_00

07UED40yyyyy_010_B04_00

07UED40yyyyy_011_B04_00

07UED40yyyyy_012_B04_00

07UED40yyyyy_013_B04_00

07UED40yyyyy_014_B04_00

07UED40yyyyy_015_B04_00

07UED40yyyyy_016_B04_00

04416_07UED40_B04_00_Opis_techniczny

 

1 4 5 6