Kodeks etyki GK PGE określa system wartości i zasad, jakimi chcemy kierować się w codziennej pracy
na każdym stanowisku. Jest on potwierdzeniem deklaracji działania z zachowaniem najwyższych
standardów i zawiera praktyczne wskazówki oraz sposoby realizacji podjętych przez nas zobowiązań.

Czym jest Kodeks etyki i dlaczego jest dla nas ważny ?

Kodeks etyki GK PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej GK PGE.
W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy GK PGE,
których przestrzegania oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

Pamiętajmy, że to każdy z nas odpowiada za postępowanie zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi !

PARTNERSTWO

Utożsamiamy się z Grupą Kapitałową PGE, efektywnie i twórczo współpracujemy w każdym obszarze działania; na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; budujemy relacje oparte na szacunku.

 

ROZWÓJ

Ciągle doskonalimy organizację, procesy i technologię; szukamy innowacji i odważnie wprowadzamy zmiany.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój polskiej gospodarki, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy, działamy uczciwie.

 

Kodeks etyki GK PGE można pobrać, klikając w poniższe okładki.