Koordynatorem Compliance w „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. jest Pani Magdalena Sztulberg.

Wszelkie pytania, zgłoszenie problemu lub naruszenia obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE prosimy przesyłać na adres:

magdalena.sztulberg@elturow.bot.pl