W sprawach związanych z udzieleniem wsparcia w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne oraz w sprawach związanych z wspieraniem inicjatyw lokalnych poprzez sponsoring prosimy o kontakt pod numerem telefonu 75 772 30 73 lub drogą elektroniczną na adres: mailto:anna.szajerka@eltur-serwis.com.pl