Solidny i skuteczny serwis urządzeń elektroenergetycznych. Aby były niezawodne

Jesteśmy firmą funkcjonującą w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Kwalifikacje i umiejętności zdobywaliśmy w pionie remontów Elektrowni Turów, od 2000 roku działamy jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obecnie należymy do Grupy Kapitałowej PGE.

Naszym celem jest bycie firmą nowoczesną, efektywną i silną finansowo, przynoszącą wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE, w pełni wykorzystującą swój potencjał oraz szanse rynkowe, przyjazną dla klienta, zachowującą wysokie standardy etyki zawodowej oraz odpowiedzialności społecznej.

Szeroki wachlarz usług

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

bieżącego utrzymania, remontów i prac modernizacyjnych kotłów parowych i urządzeń pomocniczych,

bieżącego utrzymania, remontów i prac modernizacji turbin parowych o mocy do 260MW oraz instalacji i urządzeń pomocniczych,

produkcji konstrukcji i wyrobów stalowych oraz obróbki mechanicznej,

wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego,

projektowania i logistyki,

usług diagnostycznych i badań.