Nasza zasada: DBAMY O PRZYJAZNE WARUNKI PRACY

Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. W PGE szanujemy się nawzajem. Promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę. Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Szanujemy prywatność naszych pracowników. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Grupie PGE powinny być wzorem do naśladowania w każdym aspekcie życia zawodowego, a ich zachowanie powinno kształtować wysokie standardy działania w miejscu pracy. Konsekwentnie dążymy do tego, aby środowisko pracy w naszej firmie było wolne od wszelkich form mobbingu, dyskryminacji, molestowania i innych nagannych zachowań.

Jak to robimy?

Nasza zasada: DOSKONALIMY SIĘ I JESTEŚMY PROAKTYWNI, WYKAZUJEMY INICJATYWĘ

W Grupie PGE tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności. Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi pracownicy mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy. W naszej firmie promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę.

Jak to robimy?

Nasza zasada: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM

Bezpieczne funkcjonowanie naszych obiektów jest warunkiem koniecznym dla zagwarantowana zdrowia pracowników, bezpiecznego wydobycia surowców, stabilnego wytwarzania oraz ciągłości dostaw energii i ciepła.

Jak to robimy?