Nasza zasada: DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE

W Grupie Kapitałowej PGE prowadzimy naszą działalność tak, aby nasza firma rozwijała się sposób zrównoważony, stabilny i bezpieczny. Nasze codzienne decyzje powinny zawsze uwzględniać perspektywę długookresową. Dbamy o bezpieczne wydobycie surowców oraz niezawodne wytwarzanie i dostarczanie energii. Przyczyniamy się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Najlepszym wkładem, jaki możemy wnieść w rozwój ekonomiczno-społeczny, jest profesjonalne i rentowne zarządzanie naszą firmą oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia klientom. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapobiegając oraz – w miarę możliwości – ograniczając negatywny wpływ działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Jak to robimy?

Nasza zasada: JESTEŚMY TU DLA NASZYCH KLIENTÓW 

W Grupie Kapitałowej PGE jesteśmy zorientowani na klienta. Dążymy do dostarczania produktów, usług i rozwiązań, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz troski o środowisko naturalne. Uczciwość na rynku wymaga, aby każdy z nas traktował klientów w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami prawa. Pozyskujemy nowych klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i obsługi oraz konkurencyjności naszych cen. Nie stosujemy nieuczciwych ani wprowadzających w błąd praktyk handlowych. Naszą ofertę przedstawiamy klientom w sposób jasny i zrozumiały. Spełniamy obietnice, które składamy naszym klientom.

Jak to robimy?

Nasza zasada: DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE

W Grupie PGE przestrzegamy obowiązujących regulacji środowiskowych we wszystkich aspektach, m.in. norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby. Działamy tak, aby minimalizować uciążliwość naszej działalności dla środowiska. Wszyscy pracownicy racjonalnie korzystają z zasobów naturalnych.

Jak to robimy?