Nasza zasada: DBAMY O RELACJE Z PARTNERAMI BIZNBESOWYMI

Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Relacje z naszymi podwykonawcami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.

Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić reputacji GK PGE i spowodować utratę dobrego imienia naszej firmy.

Jak to robimy?

Nasza zasada: DBAMY O RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI

Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych. Dbamy o rozwój obszarów, na których prowadzimy działalność biznesową, podnosimy jakość życia społeczności, wspieramy lokalne wydarzenia, zapewniamy miejsca pracy. Wiemy, że nasza działalność wpływa na życie lokalnych społeczności i staramy się być ich partnerem.

Jak to robimy?

Nasza zasada: BUDUJEMY ZAUFANIE, RZETELNIE INFORMUJĄC O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

GK PGE działa w sektorze leżącym w zakresie szczególnego zainteresowania świata polityki i mediów. Takie kwestie jak: energia, sposób jej wytwarzania w elektrowniach węglowych, energetyka jądrowa, bezpieczeństwo dostaw i wiele innych dotyczą każdego konsumenta i każdej firmy w Polsce. Z drugiej strony – w naszym przedsiębiorstwie pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą i powinny być jak najlepiej poinformowane o tym, co się dzieje w GK PGE. Dlatego też przejrzyste zasady komunikacji są dla nas niezwykle istotne.

Jak to robimy?