ODDZIAŁ SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o. o. posiada swój Oddział w Opolu.
Powstanie Oddziału umożliwia firmie świadczenie kompleksowych usług budowlano-montażowych, remontowych oraz serwisowych dla potrzeb PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Opole.

Mirosław Frysiak
Dyrektor Oddziału

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. Oddział Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
tel.: 77 423 63 60-61, fax: 77 423 63 62