Ochrona Danych Osobowych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami
o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:
z Inspektorem Ochrony Danych,
adres e-mail: iod@eltur-serwis.com.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia