Ochrona Danych Osobowych
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami
o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:
z Inspektorem Ochrony Danych – Adam Kurzątkowski

adres e-mail: iod@eltur-serwis.com.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

Dokumenty do pobrania
Warto wiedzieć jakie przyjęliśmy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i z czego one wynikają.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami.

Karta Ochrony Danych

Obowiązek informacyjny w związku ze skierowaną korespondencją

Obowiązek informacyjny w związku z zawarciem lub realizacją umowy
(art. 14 RODO)

Obowiązek informacyjny w związku z zawarciem lub realizacją umowy
(art. 13 RODO)