Informujemy, że termin składania ofert upływa dnia 29.12.2017  godziny 14:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

informujemy, iż  na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl  umieszczono dodatkowe dokumenty do pobrania

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI – 1