Uwaga zmiana terminu składania ofert! Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2018 r. o godzinie 14.00.

Ogłoszenie po zmianie

SIWZ po zmianie

Uwaga zmiana terminu składania ofert! Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018 r. o godzinie 14.00.

Uwaga Zamawiający informuje o organizacji wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.02.2018 r. o godz. 9.00 . Miejsce zbiórki: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów ul. Młodych Energetyków 12-  przed bramą główną  Elektrowni Turów.

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. zmiana

SIWZ  zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ  zmiana

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone: http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/Dokumentacja%20i%20specyfikacja%20do%20wniosku%203640/dokumentacja_techniczna%20wymiennik.7z

pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2018r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.02.2018r

pytania i odpowiedzi z dnia 01.03.2018r.