Uwaga zostały zmienione dokumenty!!!

Uwaga Zamawiający organizuje wizję lokalną- szczegóły poniżej

Wizja lokalna odbędzie się w dn. 14.03.2019r. o godz. 8.00

Miejsce spotkania: parking przy bramie głównej KWB Turów

Przedstawiciel Zamawiającego organizujący wizję lokalną:  Arkadiusz Alber,  tel. 885 117 810.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r.o godzinie 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ  zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ wraz załącznikami  zmiana

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Obmiar

Załącznik do Umowy oraz do Formularza Oferty -Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi z dn. 11.03.2019 .

pytania i odpowiedzi z dn. 14.03.2019.