SPONGE-JET

Oferujemy usługę niskopyłowego i niskoodpryskowego czyszczenia strumieniowego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii Sponge-Jet. W swoich zasobach posiadamy nowoczesną maszynę do czyszczenia Sponge-Jet dzięki, której ograniczenie pylenia podczas oczyszczania elementów bloków energetycznych odbywa się w harmonii ze środowiskiem. Pył towarzyszący usuwaniu zanieczyszczeń z zabrudzonych powierzchni zostaje zredukowany do minimum. Dzięki zastosowaniu technologii Sponge-Jet stajemy się pionierem w wykorzystaniu tej innowacyjnej metody w branży energetycznej.

Kluczowym elementem w metodzie Sponge-Jet jest gąbczaste ścierniwo. Dzięki jego zastosowaniu jako podstawowego materiału czyszczącego Sponge-Jet łączy w sobie miękkość i delikatność gąbki z siłą usuwania zanieczyszczeń. Stosując oczyszczarkę Sponge-Jet uzyskuje się określony profil nawierzchni (6-100 µm), co w efekcie zapewnia właściwe podłoże do dalszego wykonania zabezpieczeń chemoodpornych i antykorozyjnych, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych. Takie rozwiązanie przedłuża trwałość wykonanych prac znacznie ograniczając konieczność późniejszego serwisu i konserwacji.

Zakres powierzchni podłoży przemysłowych stosowanych w energetyce, do czyszczenia których może być wykorzystywany Sponge-Jet:

 • spoiny pachwinowe,
 • spoiny kolan rurociągów pary pierwotnej i wtórnej,
 • rurowe podgrzewacze powietrza,
 • panele i rury ekranowe pod natrysk ceramiczny,
 • przygotowanie do badań spoin rurociągów i rur ekranowych,
 • armatura turbinowa i kotłowa,
 • łopaty wirników turbin,
 • zasobniki przykotłowe,
 • komory, łopaty wentylatorów.

Wykorzystanie technologii Sponge-Jet umożliwia zastosowanie szerokiej gamy środków ściernych i zastępuje: śrutowanie, piaskowanie, korundowanie i również czyszczenie przy pomocy syntetycznych kulek szklanych.

Stosowanie Sponge-Jet poprawia warunki pracy i bezpieczeństwo ludzi, co dla „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Zalety stosowania Sponge-Jet przez „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.:

 • maszyna jest mobilna, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie prac czyszczących w miejscu docelowym, bez konieczności rozmontowywania i przenoszenia elementów czyszczonych,
 • czyszczenie wykonujemy samodzielnie, nie korzystamy z usług innej firmy przy przygotowywaniu elementu do wykonywania dalszych prac regeneracyjnych. Dotąd konieczne było wynajmowanie podwykonawcy. Ogranicza to koszty transportu i usługi,
 • do czyszczenia używane jest specjalistyczne ścierniwo, dostosowane do rodzaju czyszczonej powierzchni,
 • ścierniwo jest odzyskiwalne, zostaje poddane czyszczeniu i może zostać powtórnie wykorzystane,
 • dzięki stosowaniu ostrokrawędziowego ścierniwa podczas czyszczenia usuwamy zanieczyszczenia bez strat w postaci uszkodzeń i zniekształceń podłoża,
 • dzięki wykorzystaniu bezpyłowej technologii można bezkolizyjnie prowadzić różne prace na tym samym poziomie, co skraca całkowity czas wykonywania zleconego nam zadania. Jednocześnie mogą być wykonywane prace czyszczycielskie z wykorzystaniem technologii Sponge-Jet oraz np. prace spawalnicze,
 • różnorodność powierzchni, do czyszczenia których można wykorzystać urządzenie Sponge-Jet pozwala na lepszą koordynację prac wykonywanych w różnych obszarach.

Oferujemy prace remontowe i serwis urządzeń energetycznych z wykorzystaniem technologii Sponge-Jet w procesie przygotowania urządzania do regeneracji. Dzięki temu prace wykonywane przez „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. odbywają się szybciej, są mniej kosztowne, a ich efekt jest bardziej trwały.