ZARZĄD SPÓŁKI
PROKURENT

Marcin Giemza
Prezes Zarządu

Tomasz Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Grzegorz Jastrzębowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Joanna Załuska
Prokurent

 

Ryszard Kubina
Prokurent

 

RADA NADZORCZA

Tomasz Raszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Maruszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Kosela – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Groszkowska – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Łoś-Kamiński – Członek Rady Nadzorczej