ZARZĄD SPÓŁKI

Stella Gosk
Prezes Zarządu

Artur Trzeciakowski
Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Marek Ciapała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Wasilewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Skonieczka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Groszkowska – Członek Rady Nadzorczej
Roman Kulczycki – Członek Rady Nadzorczej