ZARZĄD SPÓŁKI
PROKURENT

Marcin Giemza
Prezes Zarządu

Tomasz Broda
Wiceprezes Zarządu

Joanna Załuska
Prokurent

RADA NADZORCZA

Damian Bronner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Kulczycki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Groszkowska – Członek Rady Nadzorczej
Bożena Knipfelberg – Członek Rady Nadzorczej