ZARZĄD SPÓŁKI
PROKURENT

Mariusz Taboła
Prezes Zarządu

Ryszard Kubina
Prokurent

Tomasz Broda
Prokurent

Sławomir Połaczański
Prokurent

RADA NADZORCZA

Tomasz Raszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kajdanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Jażdżyk 
– Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Łoś-Kamiński – Członek Rady Nadzorczej