ZARZĄD SPÓŁKI

Rafał Rozentreter
Prezes Zarządu

Artur Trzeciakowski
Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Marek Ciapała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Wasilewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Wereszczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
Roman Kulczycki – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Skonieczka– Członek Rady Nadzorczej