ZARZĄD SPÓŁKI
PROKURENT

Marcin Giemza
Prezes Zarządu

Tomasz Broda
Wiceprezes Zarządu

Joanna Załuska
Prokurent

 

Ryszard Kubina
Prokurent

 

RADA NADZORCZA

Tomasz Raszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Maruszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Kulczycki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Groszkowska – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Łoś-Kamiński – Członek Rady Nadzorczej