Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!  Nowy termin składania ofert upływa 31.08.2017r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie ZMIANA TERMINU

SIWZ ZMIANA TERMINU

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy ZMIANA

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ  ZMIANA  z dnia 28.08.2017

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do UmowyTabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej wersja edytowalna ZMIANA z dnia 28.07.2017.

Załącznik nr 3 do Umowy Tabela przedmiarów z cenami jednostkowymi dla zadania Wykonanie konstrukcji estakady technologicznej  ZMIANA z dnia 28. 08. 2017

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja:

Koncepcja programowo-przestrzenna

B1-164446_01

B1-164447_02

B1-164448_01

E3-1210_02

E3-1225_01

M1-38688_01

M1-38689_01

M1-39106

S1-31386_01

Wykaz plików

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2017.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2017

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2017 i 23.08.2017