PRZETAGR ZOSTAŁ UNIEWAŻNIOY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi  z dnia 26.09.2018

Pytania Odpowiedzi z dnia 24.09.2018r

SIWZ z dnia 24.09.2018r – uwaga zmiana

Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

 Uwaga zmiana terminu składania ofert !Termin składania ofert upływa 27.09.2018r. o godzinie 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie  uwaga zmiana

SIWZ z dnia19.09.2018..-uwaga zmiana

Projekt Umowy

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ uwaga zmiana

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5do Umowy. uwaga zmiana

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7do SIWZ.

Dodatkowe dokumenty do pobrania zostały umieszczone:

http://przetargi.eltur-serwis.com.pl/

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i Odpowiedzi

pytania z dnia 19.09.2018.

pytania z dnia 18.09.2018.

Zamawiający ustala wizję lokalną w dniu 17.09.2018r o godz. 1100

Miejsce spotkania; Bogatynia ul. Młodych Energetyków 12

Brama Główna –Elektrownia Turów – Biuro Przepustek

Oferenci chcący wziąć udział w wizji lokalnej powinni najpóźniej do dnia 13.09.2018r do godziny 1430 przesłać następujące informację:

Imię Nazwisko osoby/osób biorących udział w wizji lokalnej oraz nazwę firmy.

Kopia Kopia Załącznik nr1do formularza oferty TCJ v1 z dnia 19 09 2018  uwaga zmiana

Pytania i Odpowiedzi 2