Uwaga zostały zmienione  dokumenty! Zgodnie z pkt 18.6. SIWZ zmiany dokumentów są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Termin składania ofert upływa 01.02.2018r. o godz. 14.00.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy  zmiana:  w pkt 1.4.11 lit. a tiret 5 oraz w pkt 1.4.2.1. lit h- ZMIANY OZNACZONE NA CZERWONO

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr1 do Formularza Oferty i Załącznik nr 3 do Umowy  -wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Umowa

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4

Załącznik nr5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Dodatkowe dokumenty do pobrania umieszczono na stronie  http://przetargi.eltur-serwis.com.pl

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.01.2018.