Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

1_ID_13_ Ogłoszenie

2_ID_13_SIWZ

3_ID_13_ ST

4_ID_13_Formularz oferty

5_ID_13_Umowa_projekt

6_ID_13 Oświadczenie

7_ID_13_Zapisy o aukcji

8_ID_13 _Wykaz prac

Dokumenty udostępnione przez Zamawiającego w wersji edytowalnej:

9_formularz oferty_wersja edytowalna

10_Oświadczenie Kupującego_wersja eddytowalna

11_Wykaz prac-wersja edytowalna


Zakupu elementów przenośnika w ramach usługi „Wykonanie rekonstrukcji przenośnika gipsu G1A dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Oferty należy przesłać na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Termin składania ofert do dnia –  11.04.2022r

Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia Dostawy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej 


Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2022r.

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.

 


 

Czyszczenie sieci drenażowych na terenie bloków 1 – 6 oraz przeglądy i czyszczenie drenażu nad i pod-foliowego, podłoża oraz rurociągu tłocznego na składowisku popiołów Groszowice

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2022r. Oferty należy składać na e-mail: przetargi@eltur-serwis.com.pl

 Ogłoszenie

 SIWZ

Formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna

Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Zapisy dotyczące aukcji

Projekt umowy

 


Zakup dodatkowych czujników przesypu i przewodów

Termin składania ofert do dni 19.01.2022r. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: przetargi@eltur-serwis.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Techniczna  dostawa czujników przesypu 2

 Oświadczenie

Formularz Ofertowy

Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej 

MANUAL-Rotonivo RN_3


Czyszczenie sieci drenażowych na terenie bloków 1 – 6 oraz przeglądy i czyszczenie drenażu nad i podfoliowego, podłoża oraz rurociągu tłocznego na składowisku popiołów Groszowice.

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Nowy termin składania ofert do dnia 24.01.2022r

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Termin składania ofert do dnia 17.01.2022r

Oferty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Zasady dotyczące Aukcji

 


UWAGA 

Zmiana terminu składania ofert

Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2021 r. na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Ogłoszenie

SIWZ

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2021 r. na adres: przetargi@eltur-serwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 –  Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Zlecenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Zasady dotyczące Aukcji