Uwaga! Zmiana nazwy Spółki

Od  dnia 31.07.2020 roku nastąpiła zmiana nazwy Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „ELTUR-SERWIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na  ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Aktualne dane Spółki i jej Oddziałów są następujące:

  • ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

skrót firmy: ELTUR-SERWIS sp. z o.o.

Młodych Energetyków 12

59-916 Bogatynia

  • ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Bogatynia

skrót: ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Oddział Bogatynia

ul. Konrada 8

59-916 Bogatynia

  • ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Opole

skrót: ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Oddział Opole

ul. Elektrowniana 25

45-920 Opole

Solidny i skuteczny serwis urządzeń elektroenergetycznych. Aby były niezawodne

Jesteśmy firmą funkcjonującą w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Kwalifikacje i umiejętności zdobywaliśmy w pionie remontów Elektrowni Turów, od 2000 roku działamy jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obecnie należymy do Grupy Kapitałowej PGE.

Naszym celem jest bycie firmą nowoczesną, efektywną i silną finansowo, przynoszącą wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE, w pełni wykorzystującą swój potencjał oraz szanse rynkowe, przyjazną dla klienta, zachowującą wysokie standardy etyki zawodowej oraz odpowiedzialności społecznej.

Szeroki wachlarz usług

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

bieżącego utrzymania, remontów i prac modernizacyjnych kotłów parowych i urządzeń pomocniczych,

bieżącego utrzymania, remontów i prac modernizacji turbin parowych o mocy do 260MW oraz instalacji i urządzeń pomocniczych,

produkcji konstrukcji i wyrobów stalowych oraz obróbki mechanicznej,

wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego,

projektowania i logistyki,

usług diagnostycznych i badań.