Gwarancją wysokiej jakości wytwarzanych produktów oraz terminowo i kompleksowo realizowanych usług przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz dbałości o ochronę środowiska naturalnego jest Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N – 18001:2004, PN-EN ISO 3834:2-2007. Ponadto w 2014 roku w Spółce została wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1090.

Poświadczeniem, iż Spółka działa zgodnie z wymaganiami wymienionych norm są następujące certyfikaty przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT z siedzibą w Warszawie:

  • Certyfikat Nr CSJSB/062/2018 poświadczający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004.
  • Certyfikat Nr CSW/062/2018 poświadczający zgodność Systemu Jakości w spawalnictwie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834:2-2007.
  • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0024 poświadczający zgodność z zastosowanymi wymaganiami norm PN-EN 1090.

 

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. posiada również System Jakości w Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.