ZARZĄD SPÓŁKI
PROKURENT

Mariusz Taboła
Prezes Zarządu

Ryszard Kubina
Prokurent

Tomasz Broda
Prokurent

Sławomir Połaczański
Prokurent

RADA NADZORCZA

Tomasz Raszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hanna Jażdżyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Groszkowska – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Łoś-Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Kajdanowski – Członek Rady Nadzorczej