UWAGA !

ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2019r godzina 14:00

Zamawiający ustala wizję lokalną w dniu 30.07.2019r o godz. 1000

Do dnia 29.07.2019r należy zgłosić pracowników  biorących udział w wizji.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2019 r. o godzinie 14.00

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ